Tag: UFO Photographs

Weyauwega UFO Photos

2003 UFO photos from Weyauwega, WI show a disc-shaped object with triangular pattern of lights.